بارگذاری پخش کننده

سقوط ازاد حرفه ای GoPro: Synchronized Skydive in Dubai

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.

  • اپلود شده 2 years پیش در دسته‌بندی تفریحی

    Aleksander and Mikhael skydive over Dubai in a mesmerizing routine over the iconic Palm Islands.