بارگذاری پخش کننده

جنگنده اف ۱۶ در مسابقات هوایی کالفرنیا GoPro

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.

  • اپلود شده 2 years پیش در دسته‌بندی فیلم

    California Capital Air Show Mather Airport Rancho Cordova, CA (Sacramento) Saturday September 8th, 2012 In this video: F-16 Viper West Heritage Flight, and short demo.

    Pilots: F-16 Fighting Falcon: Captain Garrett "Mace" Dover P-38 Lightning: Steve Hinton Most of this video was shot with a GoPro camera placed inside the cockpit, and the rest of the video shot from the ground, by me, was shot with a Sony HDR FX7.

    SPECIAL THANKS: to Captain Garrett "Mace" Dover for allowing permission to place my GoPro in the cockpit.

    Video edited by: Spencer Hughes Heritage Flight Song: "We Remember" by Dwayne O'Brien

  • رضا 2 years پیش نوشتن نظر