بارگذاری پخش کننده

فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.

  • اپلود شده 5 ماه ها پیش در دسته‌بندی آموزشی

    فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه سایت: http://cemsociety.com/fa/ ایمیل: info@CemSociety.com پوستر: http://www.cemsociety.com/fa/poster.php امیرحسین ستوده بیدختی

  • مدیریت ساختمدیریت پروژه