بارگذاری پخش کننده

بنر دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.

  • اپلود شده 11 ماه ها پیش در دسته‌بندی شخصی

    بنر دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه هیئت رئیسه: دکتر هرمز فامیلی(سرپرست کنفرانس)، دکتر احسان اثنی عشری(دبیر )، دکتر مهدی روانشادنیا(رئیس کمیته داوران)،مهندس امیرحسین ستوده بیدختی(دبیر اجرایی) http://conf2.modiriatsakht.com

  • دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه