بارگذاری پخش کننده

اموزش ساخت سیستم قفل و ذخیره مراحل در یونیتی

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.

  • اپلود شده 1 year پیش در دسته‌بندی آموزشی

    اموزش ساخت سیستم قفل و ذخیره مراحل در یونیتی نحوه ایجاد مراحل مختلف برای بازی نحوه قفل گذاشتن روی مراحل نحوه جابه جایی از یک مرحله به مرحله بعد نحوه ذخیره اطلاعات مراحل بازی ها در موبایل و سیستم نحوه دخیره امتیازات و تمامی اطلاعات بازی نحوه طراحی پنل زیبای انتخاب مراحل بازی برای موبایل و سیستم نحوه برداشتن قفل مراحل قبلی http://goo.gl/sdFF3h

  • بازی سازیاندرویدیونیتیاموزش ساخت بازینحوه ذخیره بازی